Jeg har hermed den glæde at meddele, at en betydelig skare mennesker med dansk som modersmål har til hensigt at danne Partiet det Sidste Skub ud fra følgende indsigter, der alle opfattes som givne og uomgængelige. Se teksten.

Den går ikke længere, nu må det holde op.

Mario Perniola døde i går den 9. januar. Dette er et første forsøg på en nekrolog fra min side.

Tænkning og tekster